Search

ביטול עסקה המדריך המלא לביטול עסקה ללא מע"מ במקומות עם מע"מ

אחד הדברים המתסכלים ביותר שיכולים לקרות, הוא כאשר מתעורר הצורך לבטל עסקה לרכישת מוצר כל שהוא, ולהחזיר את המוצר לספק.  ביטול העסקה כשלעצמו עלול להפוך לבעייתי, אם המוצר שנרכש הוא מוצר שהאפשרות להחזיר אותו נתונה בספק. בנוסף, יש צורך להחזיר את המוצר בפועל למקום שממנו הוא נרכש, או לסניף אחר אם מדובר בחנות רחוקה. ואם בכל אלה לא די, הרי שעלולה להתעורר בעיה נוספת ובלתי צפויה, אם המוצר נרכש ללא מע"מ ומוחזר במקום שבו יש צורך בתשלום מע"מ. מהן הבעיות הכרוכות בביצוע הליך ביטול עסקה? עבור איזה מוצרים יש אפשרות לבטל עסקת רכישה? מה קורה כשביטול עסקה שבוצעה ללא מע"מ מתבצע במקום שבו גובים מע"מ? להלן התשובות.

 

הליך ביטול עסקה – איך ומתי הוא מתבצע

הליך ביטול עסקה מתבצע אם וכאשר לקוח שרכש מוצר כל שהוא, מתחרט על עצם הרכישה ומעוניין להחזיר את המוצר ולבטל את עסקת הרכישה. החוק בישראל קובע שאם הביטול נעשה בסמוך למועד הרכישה ובתוך המועד המאפשר את ביטול העסקה, כי אז הספק איננו יכול להתנגד לביטול והוא יהיה מחויב להשיב לצרכן את כספו. עם זאת, הרוכש יהיה חייב להחזיר את המוצר שרכש כשהוא בעטיפה המקורית שלו, והעטיפה לא נפתחה ולא נעשה במוצר שימוש כל שהוא. אבל לעיתים, ההנחיה הזאת עלולה להטעות. אפשר להחזיר גם מוצר שהוצא מהעטיפה, ובתנאי שהמוצר מקולקל ואז יש צורך להחליף אותו, או לחילופין המוצר בתוך העטיפה איננו המוצר שהובטח מלכתחילה.

באשר למוצרים הניתנים להחזרה – הרשימה שלהם ארוכה, ותקצר היריעה מלתאר כאן את כולם. עם זאת, אפשר לומר שמדובר במוצרים שלא הוכנו במיוחד עבור הלקוח, ומוצרים שאינם מוצרי מזון שעצם ההחזרה שלהם עלול לגרום נזק לספק, שלא יוכל למכור אותם. בנוסף, ערכו של המוצר חייב להיות מעל 50 שקלים. מוצר שערכו נמוך יותר ניתן להחלפה אם הוא בעייתי או מקולקל, אבל לא להחזרה בתהליך ביטול עסקה.

 

עסקה המתבצעת

 

 

ביטול עסקה ללא מע"מ במקום שבו גובים מע"מ

אחת הבעיות הנפוצות נוגעת למוצרים שנרכשו במקומות ללא מע"מ אבל מוחזרים במקום שבו מתבצעת גביית מע"מ. בישראל, הדוגמה הקלאסית היא מוצר שנרכש באילת, שבה יש פטור ממע"מ, אבל מוחזר בתל אביב, בסניף אחר של החנות שבה בוצעה הרכישה המקורית. לכאורה, במקרה הזה נוצרת בעיה. הספק אמור לזכות את הרוכש במחיר הנהוג בתל אביב, הכולל את תשלום מס הערך המוסך. אבל יש כאן בעיה, כיוון שהמוצר נרכש ללא מע"מ.

במקרים כאלה, החוק הוא פשוט מאד: הלקוח יקבל בחזרה אך ורק את התשלום ששילם בפועל עבור המוצר. אם המוצר נרכש באילת ללא מע"מ – לא משנה היכן מתבצע ביטול העסקה, אות לקוח לא יזוכה בגין מע"מ שלא שילם.

באותו נושא