Search

מה עלולות להיות ההשלכות של הורדת פרופיל צבאי?

הפרופיל הצבאי הוא ציון הכשירות שצה"ל נותן לחייליו לקראת הגיוס בשביל לקבוע את השיבוץ שלהם. זהו אינו המדד היחיד אבל הוא המדד החשוב ביותר. הפרופיל הצבאי מושפע מהכשירות הפיזית של החייל אך גם הנפשית. הורדת הפרופיל תשנה את השיבוץ ואופי השירות של החייל, ויכולה גם להסתיים בפטור מלא מהשירות.

 

מהו הפרופיל הצבאי?

הפרופיל הצבאי הוא ציון הכשירות שנותן הצבא לחיילים. הפרופיל הגבוה ביותר הוא 97 הניתן לחיילים המתאימים לשירות קרבי, אך הוא לא מחייב שירות קרבי אם הצבא יעדיף את החייל ביחידה אחרת. בנוסף לפרופיל 97, יכולים להתווסף סעיפים כמו סעיף נפשי שיבטא אי כשירות לשירות קרבי, וזאת ללא קשר לפרופיל הפיזי. הפרופיל הנמוך ביותר הוא 21 והוא מבטא אי כשירות לשירות ומוביל לפטור משירות.

 

איך נקבע הפרופיל הצבאי?

הפרופיל נקבע לפי מספר מבחנים פיזיים ונפשיים שנערכים במהלך המיון לשירות בצו הראשון והשני שמקבל כל מועמד לשירות ביטחון במהלך התיכון. הפרופיל נקבע באופן סופי על ידי ועדה רפואית, ועל פי קביעתה יתבצע השיבוץ של החייל למגוון היחידות. גם הורדת פרופיל צבאי בצה"ל נעשית על ידי ועדה רפואית. הפרופיל הצבאי יכול גם להשתנות במהלך השירות בעקבות שינוי במצב הפיזי או הנפשי של החייל.

 

איזה פרופילים יש בצה"ל?

פרופיל 97 אומר שהחייל יכול לשרת בכל תפקיד בצה"ל.

הפרופיל הקרביים האחרים הם 82, 77, 72. בכל אחד מהם יש הגבלות מסוימות על אופי השירות. בפרופילים אלא ניתן לשרת ביחידות שירון הנדסה קרבית ומודיעין שדה, אך לא בחיל הרגלים ויחידות מיוחדות.

פרופיל 64, 45, ו35 מצביעים על כך שהחייל יכול לשרת בתפקידים לא קרביים – תומכי לחימה ועורפיים. מדובר בשירות עם סיכון נמוך יותר. כאשר לחייל יש צורך בתנאי שירות מיוחדים, לרוב ייקבע לו פרופיל 45 או 35 בהם ניתן להתאים את השירות מבחינת האופי, המרחק מהבית, שירות יומי או שירות של שבוע-שבוע.

פרופיל 25 הוא פרופיל של המתנדבים לשירות ביטחון. אלו חיילים שנקבע להם פרופיל הפטור 21, אך ביקשו להתנדב ובקשתם התקבלה ובכך עלה הפרופיל ל-25.

פרופיל 21 מוביל לפטור מלא משירות ביטחון.

 

השלכות של הורדת פרופיל

הורדת פרופיל תשנה את השיבוץ של החייל. הורדת פרופיל יכולה לנבוע משינוי במצב הפיזי או הנפשי של החייל במהלך השירות, או מההתאמה שהצבא רואה במהלך תהליך המיון לפני הגיוס. לפעמים חיילים מעוניינים להוריד את הפרופיל שלהם כדי להתאים את אופי השירות שלהם למצבם הנפשי או הפיזי. במקרים של רצון לשנות את הפרופיל של החייל, מומלץ להיעזר בעורך דין צבאי לייעוץ וליווי.

 

סיכום

הפרופיל הצבאי הוא אחד הפרמטרים המשמעותיים ביותר על פיהם נקבע השירות של החייל. שינוי בפרופיל ישנה את אופי השירות כאשר כל הורדה תרחיק מתפקידי לחימה, עד לפטור מלא בפרופיל 21. המערכת הצבאית קובעת את הפרופיל על ידי ועדה רפואית. כאשר חייל רוצה לשנות את הפרופיל שלו, הוא יעשה בחוכמה אם יתייעץ עם עורך דין לגבי הדרישות של המערכת והתמודדות מולה.

פרופיל צבאי

באותו נושא
עורך דין עם הפושע הנאשם
איך לבחור עורך דין פלילי?

כאשר אדם מוצא את עצמו מעורב בהליך פלילי, בחירת עורך הדין המתאים היא החלטה קריטית שיכולה להשפיע משמעותית על תוצאות המשפט. עורך דין פלילי מיומן

קרא עוד »