Search

חינוך מיוחד – איך זה עובד?

במדינת ישראל ישנן מסגרות חינוכיות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים שנועדו להקל הן על המשפחה והן על הילדים עצמם. במידה וילדכם אובחן בלקות כלשהי, דעו כי מגיל 3 עד גיל 21 הוא זכאי לשירותי חינוך מיוחד בחינם. האפשרויות הקיימות מתחלקות בין רמות שילוב שונות ומעניקות יכולת לכל ילד להתפתח בסביבה חברתית נעימה. אז איך חינוך מיוחד עובד? במאמר זה נסביר לכם. 

 

כל אחד צריך לדעת

כל ילד עם צרכים מיוחדים בעל מוגבלת אחת או יותר, שמוכר על ידי ביטחון לאומי, על פי חוק זכאי לחינוך מיוחד חינם מגיל 3 עד גיל 21. פירוט המוגבלויות השונות הוא בהתאם לחוק החינוך המיוחד.

בתוך החוק נכללים ילדים בעלי מוגבלות שכלית התפתחותית, רגשית, התנהגותית, נפשית, מוגבלויות שמיעה או ראייה, ילדים על הרצף האוטיסטי, בעלי לקויות למידה, הפרעות קשב קיצוניות, תסמונות נדירות ועוד. למידע המלא כנסו לאתר https://www.allrights.co.il.

 

כיצד ניתן לממש את הזכות?

תלמידים עם צרכים מיוחדים זכאים על פי חוק לשירותי חינוך מיוחדים ללא עלות באזור המגורים. התאמת המסגרת מתבצעת לאחר אבחון הבעיה וקביעת אחוזי נכות. קביעת הזכאות למסגרת עבור תלמידים עם צרכים מיוחדים תיעשה על ידי ועדות אפיון וההורים רשאים לבחור את סוג המסגרת שבה ילדים ילמד, יחד עם אפשרות לשילוב בחינוך הרגיל.

מתי"א הוא מרכז התמיכה היישובי/אזורי שמיועד להוות מערכת תמיכה למסגרת החינוך המיוחד ביישום החוק. המתי"א הוא המפקח על החינוך המיוחד בתוכניות שילוב במסגרת הרגיל, בתוכנית שח"ם – שירות חינוך מיוחד, אחראי על הקצאת סייעות ועוד.

 

תכנית לימודים אישית

על פי סעיף 19 לחוק חינוך מיוחד, יש להכין לכל ילד בעל צרכים מיוחדים תכנית לימודים אישית. תכנית הלימודים נבנית על ידי הצוות במסגרת החינוכית בה הילד לומד. התכנית מותאמת לו על פי כישוריו, קשייו והתקדמותו במקצועות השונים.

הזכאות מוענקת לתלמידים בגן ילדים לחינוך מיוחד, בבית ספר לחינוך מיוחד ולילדים המשולבים בחינוך הרגיל בכיתה מיוחדת. התכנית נקבעת בתחילת שנת הלימודים מידי שנה, זאת באחריות המסגרת בה לומד התלמיד והורי הילד משתתפים גם כן בבניית התכנית.

 

סייעת מלווה לילדים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל

כחלק מהמערך שהמדינה מעניקה כתמיכה בתלמידים משולבים היא מעניקה להם תמיכה אישית של סייעת, גם בקייטנות קיץ. אין להעסיק את הסייעות בצורה פרטית מאחר והרשויות המקומיות הן האחראיות הבלעדיות על העסקת הסייעות. הזכאות לסייעת יחד עם אופי הסיוע והיקף השעות נבחנים ונקבעים מחדש כל שנה.

תפקיד הסייעת היא לעזור להתנהלות הילד בזמן השיעור ובהפסקה, לתת סיוע לימודי וחברתי במידת הצורך. הילדים הזכאים לסייעת הם ילדים המשולבים במערכת החינוך הרגילה ואובחנו כבעלי לקות משמעותית כמו שיתוק מוחין, עיוורון, אוטיזם, מוגבלות שכלית ועוד.

חינוך מיוחד

באותו נושא