Search

מהי תביעה אזרחית עקב אובדן כושר עבודה?

אנשים רבים מחזיקים בפוליסות אובדן כושר עבודה בשל החשש שעקב מצב בריאותי או פציעה לא יוכלו להמשיך ולפרנס את משפחתם. בנוסף, במקרים כאלו קיימות פוליסות המבטחות את הנפגעים כמו ביטוח הפנסיה והביטוח הלאומי. מהי תביעה אזרחית עקב אובדן כושר עבודה – על כך במאמר הבא.

 

מה המהות של אובדן כושר עבודה?

אובדן כושר עבודה זו סיטואציה בה מוצא עצמו אדם מסוים ללא עבודה וללא פרנסה עקב מצב רפואי לקוי. אם כל החיים פרנס את משפחתו בכבוד, לפתע אין ביכולתו לעשות זאת והמצב עלול להתדרדר לקושי נפשי בנוסף לליקויים הבריאותיים הפיזיים. המצב הופך לקשה בעיקר שלא ניתן גם לעבוד בעבודה המותאמת להשכלה ולכישורים של הנפגע לצמיתות.

יחד עם זאת, אובדן כושר עבודה יכול להיות זמני או חלקי. כלומר, הפחתה של היקף שעות העבודה, היעדרות למשך תקופה מסוימת או מעבר לתפקיד בו משתכרים הרבה פחות. הדרך הטובה ביותר היא לקבל ייעוץ של עורך דין אובדן כושר עבודה על מנת לדעת את מי לתבוע ומה הזכויות של התובע בהתאם לפוליסות השונות.

 

פוליסה לאובדן כושר עבודה – את מי ניתן לתבוע?

בכל הפוליסות של אובדן כושר עבודה מדובר על אי כושר בשיעור של 75%-100% כשיש אובדן כושר מלא או חלקי. לצורך קבלת פיצוי ניתן לתבוע 3 גורמים: הביטוח הלאומי, ביטוח הפנסיה או הביטוח הפרטי. כל אזרחי המדינה המשלמים ביטוח לאומי מבוטחים באובדן כושר עבודה, בין אם הם עצמאים ובין אם שכירים.

גם בפוליסות של חסכונות הפנסיה יש סעיפים המתייחסים לאובדן כושר עבודה טרם היציאה לפנסיה. לבסוף, הביטוחים הפרטיים הם נחלתם של מי שדאג לבטח את עצמו.

 

דרגת הנכות לאובדן כושר עבודה

התביעה מול הביטוח הלאומי מתנהלת בשני מישורים ולאחר וועדה רפואית דרגת הנכות הכללית לא תהיה פחות מ-75% ודרגת הנכות התפקודית לא פחות מ- 50%. גם ביטוחים קבוצתיים מסוימים במקום העבודה מעניקים כיסוי כאשר לעובד שעור של 50% אי כושר עבודה ואף ישנם כיסויים מורחבים המעניקים כיסוי על אובדן אי כושר בשיעור של 25%.

 

תביעה אזרחית עקב אובדן כושר עבודה

אחד התנאים לקבלת פיצוי מחברות הביטוח הפרטיות והפנסיוניות הוא העיסוק הסביר. כלומר, קבלת פיצוי בתנאי שלא מוצאים עבודה סבירה המתאימה להשכלתו ולכישוריו של התובע. לעומת זאת, ישנן פוליסות מורחבות שמבטחות את העיסוק. כלומר, אדם שלא יכול לעסוק בעבודתו הנוכחית שבה עסק לפני אובדן כושר העבודה, יהיה זכאי לפיצוי.

לסיכום, על מנת לממש את הפוליסות השונות ולקבל את הפיצוי הראוי יש להגיש תביעה אזרחית באמצעותו של עו"ד אובדן כושר עבודה נגד חברות הביטוח או נגד המעסיק במידה והתרשל. דרך כזו תבטיח לתובע הצלחה מקסימלית בתיק התביעה והתנהלות הוגנת של חברת הביטוח. מעבר לכך חשוב שהתביעה לא תידחה ולכן הליווי המקצועי הכרחי.

תביעה אזרחית עקב נכות

באותו נושא
עורך דין עם הפושע הנאשם
איך לבחור עורך דין פלילי?

כאשר אדם מוצא את עצמו מעורב בהליך פלילי, בחירת עורך הדין המתאים היא החלטה קריטית שיכולה להשפיע משמעותית על תוצאות המשפט. עורך דין פלילי מיומן

קרא עוד »